کارگاه و دوره آموزشی

برگزاری کارگاه یا دوره های آموزشی:

  • کارگاه آموزشی رزومه نویسی جهت تدوین یک رزومه متمایز: پست های مرتبط
  • کارگاه آموزشی معرفی تکنیک های مصاحبه استخدام: پست های مرتبط
  • کارگاه آموزشی مهارت های سازمانی برای موفقیت در کار
  • کارگاه آموزشی مبانی انگیزش و قدردانی ویژه مدیران
  • کارگاه آموزشی روش های استخدام و مصاحبه داوطلبان و نگهداشت کارکنان

 

 

ایمیل تماس: shkarimi@gmail.com/ 0 نظر / 29 بازدید