برداشت از خود

اگر بخواهیم به کسی بازخورد بدهیم، بد نیست قبل از هر چیزی به این توجه کنیم فرد از خود چه تصوری دارد و نقد ما قرار است چه عمقی داشته باشد. نا گفته پیداست که همه ما کم و بیش دچار این خطا هستیم. 

/ 0 نظر / 207 بازدید