مصاحبه استخدام تکنسینی

یک تکنسین در مصاحبه استخدام:

ما: سطح زبان مورد نیاز شغل شما تا ابتدای کتاب انترچنچ آبی است.

ایشان: ابتدای کتاب آبی یعنی پایان کتاب قرمز؟

ما: بله!

ایشان: پس بگویید سطح زبان من همان کتاب قرمز است.

ما: فرقی می کنه؟

ایشان: آره! من یک پرسپولیسی متعصب و لر هستم.

/ 0 نظر / 57 بازدید