مصائب کار در حوزه منابع انسانی- روایت شخصی- 1

هر کاری سختی های خاص خودش را دارد و صاحب شغل با مشکلاتی مواجه می شود که ممکن است آرزو کند کاش این شغل را نداشتم! به عنوان مثال شخصی که راننده مدیرعامل یک شرکت بزرگ و با یک برند شناخته شده است، پرستیژ خاص خودش را می داند و احتمالا حقوق خوبی دریافت می کند، اما در عین حال می داند که روز تعطیل و غیرتعطیل در کار او معنادار نیست. حتی نمی داند که چه زمانی به خانه برمی گردد چون او تابع مدیرعامل است و به همین دلیل توانایی مدیریت کردن مسائل درون خانواده خود را از دست می دهد. در حوزه منابع انسانی هم مواردی از این دست زیاد است.

متن زیر را چند قبل در پاسخ به یک سفارش کننده استخدام نوشته بودم اما منتشر نکردم. ولی به دلیل اصرار مجدد، این پست منتشر می شود. باشد که سایرین بدانند ما از دست بقیه چه می کشیم :)

 

دوست نادیده گرامی که تماس می گیری و سفارش یک نفر را برای استخدام می کنی، نمی دانم باید چه پاسخی به تو بدهم وقتی که می گویی پدرت ک است و دوست م هستی و می گویی این کار استخدام آقای ح را درست کنید و در ازایش شماره موبایل من را یادداشت کنید. نمی دانم پاسخت را چه بدهم. بهت گفتم که پدرت را خیلی ها می شناسند و بهش ارادت دارند اما من ذره ای ارادت به افکار پریشان پدرت و موعظه هایش ندارم. هنوز صدای آرامت گوشم است. دوست داشتم بگویم وقتی می گویی پدرت کیست و همکار چه کسی هستی، من از این جملات کهیر می زنم. احساس همان انسان های بی پناه غزه را دارم که بمباران می شوند منتها به لحاظ ذهنی!

دوست داشتم برایت بگویم اهل این زد و بندها نیستم و اگر می خواستم باشم الان احتمالا جایگاهی به مراتب بالاتر از تو و امثال تو داشتم چون در زد و بند کردن هم چیره دستم. اما در دلم گفتم تو اصرارهایت را بکن، چانه هایت را بزن، به مدیران بالاتر فشار بیاور اما من نمی توانم قبول کنم که برای استخدام کارکنان، اسیر حرف ها و فشارهای تو باشم. برای من اولویت های اخلاقی و حرفه ای بالاتری وجود دارد که بخواهم وارد زد و بند با امثال شما باشم.

دوست ناگرامی، وقتی شماره موبایلت را خواستی که بنویسم، ازت پرسیدم و تو هم تکرار کردی، اما با کمال افتخار ننوشتم و در هیچ جای دیگری هم ثبت نکردم که روزی حتی فکر این را هم نکنم که بخواهم احساس کنم محتاج امثال تو هستم و بخواهم به تو زنگ بزنم. در یک کلام آزاده تر از آنی هستم که تو و امثال تو در مورد یک مدیر سازمانی فکر می کنید. آن قدر به خودم اعتماد و اطمینان دارم که خودم تعیین کننده محل کارم باشم و نیاز به سفارش کسی ندارم!

/ 1 نظر / 236 بازدید