اين روزهاي ماه رمضان كه با همكاران آلماني جلسه داريم، راس ساعت 12 دوستان آلماني براي صرف ناهار مي‌روند و ما هم براي اداي نماز. امسال به واسطه اين موضوع اين سوال برايم بولد شده كه تفاوت بين ما و اين روزه‌خواران چيست؟
حالا روزه كه هچ نامردها بقيه فروضات را هم انجام نمي‌دهند و در عين حال تلاش ما و آن‌ها رستگاري است. هم آن‌ها به بهشت مي‌خواهند بروند و هم ما. منتهي درد و مشقت ما براي رستگاري بيشتر است!

/ 0 نظر / 40 بازدید