/ 2 نظر / 127 بازدید
وفا

مثل هميشه عالي بود. يكي از مشكلات فراگير در تمام سازمانها همين مسئله است كه شما به خوبي و علمي به آن پرداخته ايد. كاش مديران وقت بگذارند و اين مدلها را براي كاركنانشان تشريح كنند تا به تعامل بهتري برسند. يا حداقل خودشان مطالعه كنند و با مثال، نشان دهند كه چه ميكنند. نگه داشتن كاركنان در بي خبري بدتري وضع را به وجود ميآورد. با اجازه شما در آينده نزديك به ابعاد رفتاري اين مدل اشاره اي خواهم كرد. باز هم ممنون

وفا

با اجازه شما مطلبي در اين مورد در وبلاگ نوشتم كه آدرسش اين است: http://thomasint.blogfa.com/post-73.aspx اميدوارم از راهنمائي و اصلاح، دريغ نفرمائيد.