آماری در مورد شرکت های ترک

چند روز پیش در یک جلسه ارائه مطلب یک تحقیق در مورد شرکت های ترکیه ای بودم و چند نکته جالب آن:

  • 90 درصد شرکت های ترکیه به صورت خانوادگی (Family Business) هستند.
  • 10 درصد شرکت های ترکیه برای آینده برنامه استراتژیک دارند و بقیه به صورت روزمره ایام را می گذرانند.
  • 60 درصد شرکت های ترکیه آدرس ایمیل یا وب سایت ندارند.
  • 74 درصد شرکت های ثبت شده در مورد مقررات و قوانین کسب و کار بی اطلاع یا کم اطلاع هستند.
/ 0 نظر / 30 بازدید