برنامه مدیر باشیم در رادیو گفتگو

 برنامه مدیر باشیم، در مجموعه رادیو گفتگو، به مباحث مربوط به مدیریت کسب و کار و حوزه های مختلف دانش مدیریت می پردازد. این هفته و هفته آینده موضوع برنامه، جذب و استخدام بود که فرصت حضور در این برنامه را به عنوان مهمان برنامه داشتم. جلسه خوبی بود که به همراه کارشناس دیگری در برنامه در این خصوص گفتگو کردیم و بحث مفصلی در خصوص روش استفاده از تست های شخصیت و رفتاری داشتیم و من دفاع مفصلی از آزمون های رفتاری در مقابل مهمان دیگر برنامه داشتم.

یکی از ویژگی های بارز برنامه مدیر باشیم، استفاده از مجری توانمندی است که با فضای کسب و کار و مدیریت آشنایی خوبی دارد و به علاوه توانایی بالایی در مدیریت جلسه دارد.

/ 1 نظر / 48 بازدید

لینک برنامه؟ سایت برنامه؟ سایت آرشیو برنامه؟ فایل برنامه؟ اطلاع رسانی زمان پخش چند روز قبل از پخش؟