زبان حرکات بدن در مصاحبه استخدامی

در هر ارتباطی که بین دو نفر برقرار می شود، بنابر مطالعات و تحقیقات، حدود 30 تا 40 درصد تبادل پیام بر اساس کلام و گفتار است و مابقی شامل امور غیر کلامی می شود که بخشی از آن زبان حرکات بدن است.

حال در یک مصاحبه و ارتباطی که بیشتر حالت مذاکره دارد و فرد مصاحبه کننده حالت غالب را دارد و مصاحبه شونده فردی است که باید به سوالات پاسخ دهد، چگونه می توانیم علاوه بر کلام، از رفتارهای خود به صورت مناسب استفاده کنیم تا بتوانیم در یک مصاحبه اثرگذار باشیم، به گونه ای که خود را فردی مثبت، انعطاف پذیر، خوشرو و کنجکاو نشان دهیم. برای این موضوع هفت تکنیک پیشنهاد می گردد.

1- ارائه ظاهر مثبت: در برخورد اول با مصاحبه کننده، خوشرو و سرحال بوده و از حالت هایی که چهره خسته یا بی حال یا ناراحت را بروز می دهد، اجتناب کنیم.

2- راست ایستادن: در هنگام ایستادن یا راه رفتن در محل مصاحبه، راست و عمودی بایستیم به گونه ای که شانه ها، رو به بالا باشد. این حرکت نشان از اعتماد به نفس مناسب مصاحبه شونده دارد.

3- لبخند زدن: در برخوردهای چهره به چهره و در طول مصاحبه، هر از چندی لبخند بزنیم و حالت عبوس و اخمو و ... نداشته باشیم.

4- برقراری ارتباط چشمی (Eye Contact): در هنگام گفتگو با مصاحبه کننده، هر از چندی در چشم های فرد مقابل نگاه کنیم به طوری که احساس مثبت را بتوانیم منتقل کنیم. در کانتکس ایران طول مدت این ارتباط نباید خیلی زیاد باشد و هر بار ارتباط در حد چند ثانیه باید باشد.

5- بالا انداختن ابرو: در هنگام پرسیدن سوال توسط مصاحبه کننده، بالا بردن ابروها به معنای تایید سوال و ایجاد حس اعتماد است.

6- نشستن درست: بهترین حالت نشستن در یک مصاحبه، به این صورت است که دست از آرنج بر روی میز قرار گیرد و به تدریج در طول مصاحبه به سمت میز خم شد و بدن با میز زاویه کمتر از 90 درجه داشته باشد. این حالت حس دوستانه و صمیمی بودن و نیز متانت را در طرف مقابل ایجاد می کند.

7- دست دادن: در شروع و پایان مصاحبه در صورت امکان با طرف مقابل دست داد. مدت زمان دست دادن نباید خیلی زیاد باشد و فاصله با طرف مقابل نیز در حریم خصوصی (Intimate Zone) نباشد و حدود نیم متر باشد.

/ 1 نظر / 120 بازدید
وفا

سلام نكته سنجي و موضوع يابي شما واقعاً عالي است و تجربه و بسزط شما در اين وادي كاملاً مشهود است. ضمن استفاده بسيار از نكات شما،‌ ميخواستم يك نكته كوچك را كه در مرقومه شما هم هست،‌ كمي بيشتر تاكيد كنم. برخي از حركات در فرهنگهاي مختلف، معاني مختلف دارد. مثلاً خنديدن در فرهنگ غربي نشانه قدرت و عزم است اما در فرهنگ ما شايد نه، يا بالا انداختن ابرو، شايد در فرهنگ ما همان معني را نداشته باشد، ارتباط چشمي هم همينطور، شايد در فرهنگ ما،‌به خصوص وقتي طرفين از دو جنس مخالف باشند، خيلي ميسر/مطلوب نباشد. ببخشيد كه جسارت شد.