از سال قبل با اين‌كه توليد پيكان متوقف شده است، اما وانت پيكان همچنان در حال توليد است. ديروز شنيدم كه در طي اين يك‌سال تقاضاي اتاق پيكان سواري 100 برابر شده، به اين معني كه عده‌اي براي خود بيزينس راه‌ انداخته‌اند و پيكان وانت مي‌خرند و در بيرون به پيكان سواري تبديل مي‌كنند و در شهرستان‌ها مي‌فروشند. جديدا هم كه مشكل پلاك وجود نداره. هر كسي پلاك خودش را روي خودرو مي‌زند. نكته ديگر هم در اين باب، اسقاط خودروهاي فرسوده است، كه غالب اين خودروها پيكان هستند. بهترين فرصت براي توليد پيكان جديد ايجاد شده است. موتور پيكان اسقاطي به علاوه بدنه و تريم (تزئينات داخلي) جديد معادل همان پيكان خواهد بود.

/ 0 نظر / 45 بازدید