مصاحبه استخدام از مواردی است که اگر به عنوان کارمند در جايی کارکرده‌ايد و يا فاميلی هم در مديريت ارشد نداريدُ لااقل يک با آن‌را تجربه کرده‌ايد. در مصاحبه استخدام فرد يا افرادی با شما مصاحبه می‌کنند که شما اطلاعی از سواد و فهم آن‌ها نداريد و بايد به سوالات آن‌ها جواب دهيد. در يک تحقيق آماری مشخص شده است که در ۹۵ درصد مصاحيه‌ها در ۵ دقيقه اول مصاحبه کننده در مورد مصاحبه شونده تصميم خود را می‌گيرد. بنابراين در بيشتر موارد چنانچه زمان مصاحبه طولانی شود به اين معنی است که مصاحبه کننده جوابش مثبت‌تر است. با توجه به آن‌چه گفته شد اگر به عنوان مصاحبه شونده در جلسه مصاحبه قرار می‌گيريد در مدت ۵ دقيقه امکان بروز توانايی‌های شما وجود ندارد پس در اين ۵ دقيقه و در ابتدای مصاحبه بايد سعی کنيد که موارد منفی از خود بروز ندهيد تا در بعد در طول مصاحبه با مديريت صحيح بتوانيد قابليت‌های خود را بروز دهيد و اثبات کنيد!

/ 0 نظر / 42 بازدید