یادگیری های مدیریتی- منابع انسانی زیمنس- 3

در شرکت زیمنس برای ایجاد تنوع شغلی و انتقال دانش در بخش های مختلف آن یک نظام جابجایی شغلی خلاقانه طراحی شده است. هر فردی در زیمنس در شغل خود حداقل 3 سال و حداکثر 5 سال می تواند حضور داشته باشد و از ابتدای سال سوم فرد به مدت 2 سال فرصت دارد تا در موقعیت های شغلی موجود در زیمنس، شغل دیگری را انتخاب کند یا به واحد دیگری منتقل شود.

مثلا اگر کارشناس مالی است، می تواند از بخش لوازم خانگی به بخش پزشکی به عنوان کارشناس مالی منتقل شود یا این که شغل خود را از کارشناس مالی به کارشناس بازرگانی تغییر دهد و در همان بخش لوازم خانگی حضور داشته باشد. در غیر این صورت فرض بر این است که فرد به دلیل این که نتواسته جای دیگری را پیدا کند، فرد مطلوبی برای زیمنس نبوده است و باید زیمنس را ترک کند.

مهم‌ترین حسن این کار گردش مدیران و کارکنان است که اجازه یکنواخت شدن و رکود در کار را به فرد نمی‌دهد و هر 5 سال برای فرد تغییر ایجاد می‌کند. و در عین کارکنان همواره به دنبال یادگیری مهارت های جدیدی هستند هستند تا بتوانند در زیمنس باقی بمانند. 

یادگیری های مدیریتی- منابع انسانی زیمنس- 2

یادگیری های مدیریتی- منابع انسانی زیمنس- 1

/ 0 نظر / 110 بازدید