درود بر چمران<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

دكتر چمران را خيلی‌ها می‌شناسند اما منظور من بردارش است كه سال‌هاست رييس دانشكده است و درس‌های تكراری می‌دهد. اصول مديريت كنتس (دوستان!) و اقتصاد ۱ و ۲. خلاصه علاوه بر اين ۷ واحد، در ترم ۸، سه واحد ديگر نيز با ايشان گذراندم كه برای يك عمر ما را بس است! ۳ واحد سيستم‌های حقوق و دستمزد كه به نظرم خيلی خوب ارائه كرد. خلاصه آن‌كه قرار است برای كاركنان پيمانكاری سيستم حقوق مستقل طراحی كنيم، از آن‌جا كه وقت كافی برای اين‌ كارها نداريم، از دوستان ديگری كه در شركتی خودرويی حضور دارند و برای همين كار (سيستم حقوق) يك دوره آموزشی يك هفته‌ای را در دوبی گذرانده‌اند، خواستم كه سيستم جديدشان را به ما هم بدهند تا از روی آن كپ بزنيم! آيين‌نامه را كه مطالعه كردم، صد درود و رحمت ديگر بر چمران فرستادم كه با اين ۳ واحد چيزی كه به ما ياد داده، ما همه را يك تنه حريفيم و نيازی به اين دوره‌ها نداريم (البته به حق ماموريتش داريم). پس خودم دست به كار شدم و تصميم گرفتم اين سيستم را سريع‌تر طراحی كنم. فكر می‌كنم يك هفته‌ای تمام شود.

 

نتيچه منطقی: اين درس را با دكتر چمران حتما پاس كنيد!

/ 0 نظر / 27 بازدید