آموزش های مدیریتی- یک تجربه- شماره یک

آموزش مدیران یکی از دغدغه های سازمان هاست که چه دوره هایی برای مدیران باید برگزار کرد و شیوه های برگزاری دوره به چه صورتی باشد و در نهایت اثربخشی دوره های برگزار شده چه میزان بوده است. به تناسب هر سازمان بر اساس فضای کاری و ذائقه  و سلیقه مدیرانش دوره های مختلفی را طراحی و اجرا می کند.

برگزاری یک دوره اثربخش برای مدیران برای همواره یک دغدغه بوده است. چندی پیش در یک گفتگوی دوستانه، شخصی نقل می کرد که به مدیرعامل یک شرکت پیشنهاد برگزاری دوره آموزشی داده است و او در پاسخ گفته است "اگر قرار باشد پیتر دراکر به عنوان استاد مسلم مدیریت و بیل گیتس به عنوان مدیرعامل سابق مایکروسافت هر دو یک آموزشی را همزمان برگزار کنند و شرکت کنندگان مخیر باشند از بین این دو فقط یکی را انتخاب کنند، از بین بیل گیتس و دراکر کدام یک مخاطب بیشتری خواهد داشت؟" و در ادامه خواسته بود که چنین مدرسانی برای مدیران انتخاب شوند.

با این فرض یک دوره آموزشی در سازمان طراحی شد که هدف آن الهام بخشی موضوعات رهبری و منابع انسانی برای مدیران شرکت با استفاده از الگوهای ورزشی و سینمایی و سیاسی بود که این افراد به دلیل موفقیت های قبلی که کسب کرده بودند بتوانند به عنوان یک الگو برای مدیران مطرح باشند و نیز مخاطب به دلیل پیشینه ذهنی قبلی نسبت به این افراد سریع تر می تواند به فرد اعتماد کند و از وی الگوبرداری کند. به عبارت دیگر این فرد می تواند الهام بخش برخی از رفتارهای خوب رهبری و مدیریتی برای سایرین باشد.

به همین دلیل در سازمان تصمیم گرفته شد از چهره های شاخص که در زمینه کاری خود افراد برجسته ای هستند، دعوت شود تا در جلساتی نتایج کار خود و روش های مدیریتی و رهبری خود را ارائه دهند. به علاوه این جلسه ها برای این که هویت مستقل داشته باشد، به نام "تجربه های فیروزه ای" نام گذاری شد تا بتواند ایجاد اعتماد و جلب مخاطب داشته باشد. مخاطب اصلی این جلسه ها، مدیران ارشد سازمان بودند.

در ادامه گزارش جلسه های تجربه های فیروزه ای ارائه خواهد شد ...

/ 1 نظر / 255 بازدید