شركت عزيز ما در دوران رشد است و اقتضاي اين دوران هم جذب مداوم نيروي انساني است. به تناسب شرايط كاري كه دارم معمولا گذر دوستان جديد به ما هم مي‌خورد و برخي از نامه نگاري‌ها را بايد در اين خصوص انجام دهيم. هر بار كه با اين دوستان جديد آشنا مي‌شنوم يك سوال بزرگ را در ذهنم مرور مي‌كنم. اين كه دوست مرا با چه مشخصه‌اي بشناسند؟ مثلا از بين صفات پركار، خوش‌برخورد، كار درست، با‌سواد، وقف سازمان، كارمند صفت، فردي با حضور دائم و ... كدام يك را بيشتر مي‌پسندم؟ هنوز به تصميم قطعي در اين مورد نرسيده‌ام.

/ 0 نظر / 38 بازدید