رهیافت هایی برای متولیان منابع انسانی

نگاه های ارزشمند دیو اولریش را در حوزه منابع انسانی همیشه دوست دارم و تحسین می کنم:

  • متولیان منابع انسانی در هر سازمان و هر کشوری باید با 3 مخاطب گفتگو کنند: 1. با رهبر کسب و کار خود، 2. با تیم منابع انسانی خود و 3. با خودشان. موضوعات این گفتگو چنان است که متولیان منابع انسانی در نهایت از جایگاه و منزلت محکم و مناسبی در میان لایه های مدیریت سازمان برخوردار شده، تبدیل به یک سازمان حرفه ای منابع انسانی می شوند و ازطریق خودشناسی در جهت توسعه خویشتن گام بر می دارند.
  • انسان هایی که متولیان منابع انسانی با آنها کار می کنند، دارای نیازهای یکسان جهانی هستند: دستیابی به آرامش ازطریق معنابخشی محیط کار، امید به تحول، رشد ازطریق یادگیری و لذت بردن از روابط انسانی.

منبع: پست قدیمی دوست خوبم افشین دبیری +

 

/ 0 نظر / 31 بازدید