در دوره های مختلف سنی چه ویژگی هایی داریم

دوران زندگی انسان ها، فراز و فرود بسیار دارد و همراه با افزایش سن، خواسته ها، نیازها و تمایلات انسان ها تغییر می کند. این تغییرات معمولا در دوره های زمانی هفت ساله رخ می دهد و حال و احوال انسان ها در هر دوره با توجه به اقتضائات سن  و احوال درون تغییر می کند.

پیشتر در مورد منتورم نوشته بودم (لینک)، یکی از چیزهای دیگری که از این منتور آموختم همین مساله بود که بدانیم در هر دوره سنی ما به دنبال چه چیزی هستیم و چه ویژگی هایی بر ما عارض می شود و اگر این تمایلات دچار تغییر و تحول می شود، نگران نباشیم. این بازه های هفت ساله، تقریبا –قطعا مثال های نقض هم برای آن وجود دارد- برای غالب انسان ها (در محدوده + 3 سیگما)، مستقل از این که چه ملیتی دارند و در چه محیطی رشد کرده اند، کم و بیش یکسان است و ویژگی ها و تغییرات برای غالب انسان ها از یک جنس است.

این ویژگی ها و سوالات مرتبط با دوره های سنی به صورت زیر است:

 •  دوره 7 تا 14 سالگی: دوره شکل گیری شخصیت و دوره آرام زندگی
 • یادگیری،
 • بازی کردن و تحرک خیلی زیاد،
 • تقلید و دنباله روی از افرادی که به آن ها علاقه مند هستیم،
 • اولین تصادم زندگی در این دوران رخ می دهد که با ترک فضای انحصاری خانه، فرد هیاهوی زندگی بیرون از خانه را درک می کند.

 

 • دوره 14 تا 21 سالگی: دوره رشد جسمانی و توجه زیاد به چهره خود
 • علاقه مندی به دیگران،
 • بت سازی و ایده آل سازی برای خود و مجذوب شخصیت های محبوب خود شدن
 • استقلال تدریجی از والدین، معلمان و نزدیکان و نقد آن ها،

 

 • دوره 21 تا 27 سالگی: دوره رشد درونی
 • آغاز به عهده گرفتن مدیریت خود،
 • انتخاب رشته دانشگاهی و شروع مسیر حرفه ای
 • شکل گیری دوستی های جدید و توسعه زیاد تعداد دوستان،
 • ایده آل گرایی و تغییر ایده آل ها،
 • تجربه جمع گرایی با افراد مستقل شده از خانواده،
 • مسافرت های شخصی با دوستان و آشنایی با فرهنگ های مختلف و یادگیری از آن ها

 

 •  دوره 28 تا 63 سالگی: دوره پیدا کردن ریتم اصلی زندگی و ایجاد سوال های مبنایی زندگی در ذهن
 • تا 33 سالگی: نقد خود و چالش های درونی
 • 35 سالگی: آغاز دوره میان سالی و فکر کردن به نیمه دوم زندگی
 • از 37 سالگی: آغاز دومین تصادم بزرگ زندگی و ایجاد این سوال اساسی در زندگی: "من از این دنیا چی می خوام؟!"
 • از 42 سالگی: تغییر گرایش روحیات انسان از امور مادی به امور معنوی،
 • از 49 سالگی: دوره رشد شدید عواطف انسانی و درونی،
 • از 56 سالگی: آغاز سومین تصادم بزرگ زندگی و پرداختن به خاطرات و مرور موفقیت های قبلی زندگی- در این دوره قوای جسمانی دچار تحلیل تدریجی می شود ولی فرد دوست دارد همچنان موفقیت ها را تکرار کند.
/ 0 نظر / 315 بازدید