مهماني‌هاي افطار ماه رمضان مرا ياد سال‌هاي دانشجويي مي‌اندازد. معمولا با دوستان كنار هم جمع مي‌شديم و درباره موضوعات مورد علاقه‌ بحث مي‌كرديم. عمده بحث‌ها هم در خصوص دين و اقتصاد و صنعت و غيره بود. در كنار اين بحث‌ها چقدر ساير بزرگ‌ترها مذمت مي‌كرديم كه در مهماني‌هاي افطار حرف‌هاي بي‌ارزشي مثل كوپن و سريال‌هاي تلويزيون و ترافيك و ... مي‌كنند. اما حالا كه دوستان همگي تشكيل خانواده داده‌اند، اگر در مهماني حاضر شويم بعد از غذا مرور كانال‌هاي تلويزيون شروع مي‌شود. بعد هم صحبت از گراني است و بازيگران فيلم‌ها و سريال‌ها. تازه شده‌ايم مانند بزرگ‌ترها كه اين روزها پادرد و بدي روزگار و ... نقل محفلشان است.