چند روزي به اصفهان رفته بوديم. از بد حادثه شناسنامه‌هايمان را با خود نبرديم. مسوول هتل،‌ اعلام داشت هيچ راهي ندارد جز آن كه به اداره اماكن مراجعه كنيد و از آن‌جا گواهي ازدواج بگيريد! به اداره اماكن رفتيم. مسوول مربوطه شخص متين و جا افتاده‌اي بود. به او گفتم هيچ مدركي جز كارت طلايي بيمه نداريم كه اثبات كند ما يك خانواده‌ايم و او خواست كه يكي از زوجين بيرون رود تا سوالاتش را بپرسد. سوالات شروع شد: تاريخ ازدواج، آدرس و محل برگزاري جشن عروسي، شام عروسي، برند تلويزيون در خانه.

جواب‌ها با هم مقايسه شد و معلوم شد كه با هم يكي است. يك برگ گواهي مبني بر زوج بودن از سوي اداره اماكن براي دو شب اقامت در هتل صادر شد. دست آخر هم با احترام ما را بدرقه كردند. برخوردشان خوب بود اما بهتر است شناسنامه را با خود به همراه داشته باشيد.