تغيير در سازمان

تغيير در سازمان مقوله مهمي است كه معمولا تنش‌ها و ناهنجاري‌هاي زيادي ايجاد مي‌كند و سازمان‌ها نيز هزينه زيادي بابت ‌آن صرف مي‌كنند، اما سازمان‌ها نسبت به آن بي توجه هستند.

تغيير سازماني (Change Management) و به قول عده‌اي از دوستان Supply Change Management با ورود يك سيستم جديد كه با مقولات انساني و نرم‌افزاري سازمان مرتبط است، پديد مي‌آيد. از جمله مواردي كه باعث تغيير مي‌شود 5S، نظام پيشنهادات، اتوماسيون اداري، ايزو، برنامه‌ريزي استراتژيك و ... است. با توجه به تجربيات عملی جهت تغيير مدل زير پيشنهاد مي‌شود:

 

حالت

راه‌كار

عدم تغيير سايرين (-)، تغيير شما (+)

در اين حالت بهتر است قبول كنيد سيستم‌هاي پيشنهادي در مديريت و مهندسي صنايع به هيچ دردي نمي‌خورد و همان ادبيات مهندسي است. بهتر است سازمان را ترك كنيد.

عدم تغيير سايرين (-)، عدم تغيير شما (-)

هيچ‌يك از طرفين راضي نمي‌شود تا كوتاه بيايد. (مخصوص مهندسان صنايع بيش از 8 سال سابقه كار). بنابراين جدال سازماني بين شما و سايرين پديد مي‌آيد و تا جايي پيش مي‌رود كه زيرآب يكي از طرفين خورده شود.

تغيير سايرين (+)، تغيير شما (+)

در اين حالت سايرين قبول مي‌كنند اما در كوتاه مدت. نظر شما را هم جلب مي‌كنند كه اين چيزها به درد نمي‌خورد. بنابراين شما تغيير مي‌كنيد و سايرين به همان حالت قبل برمي‌گردند.

تغيير سايرين (+)، عدم تغيير شما (-)

اين حالت زماني اتفاق مي‌افتد كه حمايت مديريت ارشد را پشت سر داريد. پس سايرين به دليل آكورد و پاداش و ... تغيير مي‌كنند و به فكر تغيير مديريت ارشد مي‌افتند. به محض تغيير مديريت ارشد دوباره به حالت قبل برمي‌گردند.

نتيجه: در کليه حالت‌ها بهتر است به فکر تغيير سايرين نباشيد، سعی کنيد اين چيزها را فراموش کنيد. از خير تغيير بگذريد. راحت زندگی کنيد. در اين صورت تنها کاری که برايتان باقی می‌ماند همان زمان سنجی است. اين جمله يکی از بزرگان تغيير را به ياد داشته باشيد: «برای تغيير در هر سازمان من بايد تغيير کنم. بزرگترين مانع در مسير تغيير ديگران نيستند بلکه من هستم.»