يادداشت‌هايی ديگر از زندگی روزانه

به دنبال به آپارتمان می‌گرديم البته برای اجاره. تا به حال اين‌قدر دنبال خانه نگشته بودم. پرسه زدن در آگهی‌های روزنامه‌ها و آژانس‌های املاك از كارهای معمول روزانه‌ ما محسوب می‌شود كه فرصت انجام دادن هر كار ديگری را گرفته است. آپارتمان با اين سرمايه ناقابل گرد آورده شده می‌توان پيدا كرد اما نه به عنوان رهن، كه پرداخت نقد اجاره بها به صورت ماهانه و در برخی مواقع نيز پرداخت يك‌جای سالانه اجاره بها! خلاصه آن‌كه رهن چيزی گير نمی‌آيد و همه اجاره می‌خواهند. سر و كله زدن با اين آژانس‌های املاك نيز تجربه جالبی در نوع خود است. به شما می‌گويند منزل نوساز و وقتی ساختمان را از نزديك می‌بينی متوجه می‌شوی كه ساختمان بيش از ۴-۵ سال است كه ساخته شده است. بنابراين به عمر ساختمان حداقل بايد چند سالی اضافه كرد.

علت اين جستجو نيز برمی‌گردد تصميم به تغيير محل زندگی كه در يادداشتی ديگر به آن خواهم پرداخت. البته جواب روشن است: توسعه و تضاد!