امروز تا ساعت 18 بر خلاف روزهاي ديگر، روزنامه‌هاي اصلاح طلب همگي فروش رفته بود و ساير روزنامه‌ها روي هم انباشته شده بود. آري انتخابات رياست جمهوري همه را شوكه كرده است و كسي نمي‌داند چه چيزي اتفاق افتاده است. هر كسي به نوعي به دنبال پاسخ ديگران است تا شايد بفهمد چه اتفاقي افتاده است! اين حالت دقيقا شبيه وقايع اتفاقيه پس از انتخابات دوم خرداد است كه سايرين در جناح مقابل خاتمي داشتند. عاجز و ناتوان از هرگونه تحليلي به طوري كه 3 انتخاب پشت سر هم را باختند تا بفهمند بايد ساز و كار ديگري را براي ورود به نهادهاي انتخابي برگزينند و اين‌چنين كردند.

 

براي همه ما نكته مهم در اين است كه چنان سر در گريبان خويش فرو برده‌ايم كه از آن‌چه در ميان عامه مردم در جريان است بي‌خبريم و فكر مي‌كنيم اين فضاي وبلاگي و اس‌ام‌اسي برآيند افكار و نظريات عامه مردم است! گواه اين ادعا نتايج انتخابات در تهران و اصفهان است، بر خلاف همه آن‌چه كه ما مي‌پنداشتيم، احمدي‌نژاد اول مي‌شود و ما باز هم فكر مي‌كنيم كه شايد معين اول شود و بعد هاشمي! اين‌بار در اين بازي همه ما بد جوري رو دست خورديم. همه افكار متوجه قاليباف و لاريجاني شد تا به اندازه كافي تخريب شوند و در روزهاي آخر همه جناح مقابل بر روي احمدي‌نژاد متمركز شد تا او بتواند آراي لازم را به دست آورد ولي باز هم كروبي و معين و سايرين به دنبال توجيه تقلب در انتخابات هستند، حال آن‌كه اينان تا چندي پيش نگران شركت نكردن آراي خاموش بودند در صورتي‌كه 60 درصد مردم راي دادند و نتيجه چيزي ديگري بود.

 

اما براي مرحله دوم من هم معتقدم بايد هر طور مي‌توان براي هاشمي تبليغ كرد و يا مردم را از خطر حضور احمدي‌نژاد ترساند ولي ما مي‌دانيم كه هاشمي چيزي براي رقابت با رقيب پرتوانش ندارد و افكار عمومي مرافق رقيب اوست و همين موضوع است كه احتمال پيروزي احمدي‌نژاد را بيشتر مي‌كند. بر اين اساس از حالا بايد خود را آماده شوك دوم كنيم.

با اين حال من هم در هر صورتي در اين فرصت باقي‌مانده براي هاشمي تبليغ خواهم كرد ولي مي‌دانم كه در اين فرصت با تلفن، ايميل، اس‌ام‌اس و ... نمي‌توان مردم عادي را كه گرايش زيادي هم به احمدي‌نژاد دارند، متقاعد به راي هاشمي ‌كرد. با اين حال اميدوارم اين تحليل به كلي نادرست باشد و هاشمي انتخاب شود.