اين روزها در بازار تبليغات رياست جمهوري و رسيدن به اين صندلي پر مسووليت، صحبت از نسل سوم و بها دادن به اين نسل زياد مي‌شود. نسل سوم انقلاب مطابق تعريف يعني افراد زير 30 سال. يكي از كانديداها هم اعلام كرده است كه 30 درصد افراد كابينه خود را از نسل سوم انتخاب مي‌كند. يعني 9 نفر!

در اين راستا به اطلاع كليه كانديداهاي محترم مي‌رساند تعدادي جوان نسل سوم، از خانواده‌هاي مذهبي و جنوب شهر، مهندس با حداقل مدرك تحصيلي فوق ليسانس از دانشگاه‌هاي معتبر، آشنا با مباحث برنامه‌ريزي استراتژيك و اقتصاد خرد و كلان، با آمادگي كامل براي سخنراني، با گواهي‌نامه رانندگي و پاسپورت و موبايل آماده ارائه كليه خدمات به ملت ايران هستند، مي‌توانيد از حالا قول كابينه را به آن‌ها بدهيد!