مديرعامل شركت عزيز ما فرمودند: " SAP برای ما حكم لاپلاس رو داره! "

حضار از اين‌كه آن يك مدير با حال كه از تبديل لاپلاس براي تبديل به جوك، غايب است خوشحال شدند.