جلسه بررسی حقوق سال با مديرعامل برگزار شد. دو نفر ديگر از مديران هم بودند. در ابتدای جلسه توضيحی از روند کار و اين‌که تا به حال چه کرده‌ايم دادم و برخی از مواردی که بايد در مورد آن‌ها بايد تصميم‌گيری شود طرح کردم. مديرعامل هم به دقت گوش می‌داد و يادداشت برمی‌داشت. جالب است تنها کسی که يادداشت می‌کرد او بود. بعد هم گفت که اين‌کارها را به شرکت‌های تابعه هم منتقل کنيد تا آن‌ها هم با شما هماهنگ باشند. 

مديرعامل از افزايش حقوق مصوب شورای عالی کار پرسيد که يکی از مديران جواب داد نمی‌دانيد با چه زحمتی اين بخش‌نامه را پيدا كرديم تازه ديروز عصر پيدا شد. خواستم جوابی درخور به اين افاده بدهم كه اين بخش‌نامه  را روز ۲۷ اسفند برای‌تان ايميل كرده‌ام كه مديرعامل پيش‌دستی كرد و گفت اين بخش‌نامه را خودم ۳ روز قبل از جلسه برايتان ايميل كرده‌ام. معلوم شد مدير عزيز ما چند روزی است ايميل‌هايش را چك نكرده! به روی خودش نياورد و شروع كرد به تعريف کردن از کارکنان زيردستش که نمی‌دانيد آن‌ها چقدر خوبند و چند موضوع بی‌ربط ديگر. باز صد رحمت به مديرعامل که با انگيزه کار می‌کنه و گرنه معلوم نبود با اين مديران محترم چه بايد کرد!