او در حال رفتن است. او هم فرار مغزها می‌شود!! رفتن و گذری که معلوم نيست چه مدت طول می‌کشد. روز پنج‌شنبه مهمانی خداحافظی گرفته بود و دوستان هم جمع بودند. در مهمانی آن‌شب همه دوستان حداقل يک اشتراک داشتند و آن‌ هم حامد بود.

نمی‌دانم دوستی ما در دانشگاه از کجا شروع شد اما مهم نيست. در طی ۹ سال گذشته اوقات خوشی را با هم پشت سر گذاشتيم. راه‌اندازی گروه مطالعات مديريت و اقتصاد٬ برگزاری سخنرانی‌های مختلف در دانشگاه٬ همايش مهندسی صنايع در دانشگاه٬ موسسه عترة٬ حاسب سيستم و ... همگی برای من يادآور خاطرات خوش است.

حامد انسانی بزرگوار و ستودنی است٬ اما نه به آن اندازه كه در رزومه‌اش نوشته است. او تركی است كه ناقض حرف‌هايی است كه در مورد ترك‌ها می‌گويند. دوستان هر يك به نوعی از رفتن او ناخشنودند٬ من به بهانه اين‌كه دوست خوبی را در كنارم ندارم و برخی از دوستان هم به اين بهانه كه يكی از مدرسان دوره‌های برنامه‌ريزی استراتژيك خود را از دست می‌دهند. مهم هم نيست كه او برمی‌گردد يا نه. تنها برايش آرزوی موفقيت و تندرستی دارم.