حقوق و دستمزد در یکی از پارامترهای مهم در رضایت شغلی و ادامه همکاری کارکنان در سازمان است. حقوق و دستمزد و به تعبیری مزایا را به چند بخش تقسیم می کنند. 1- حقوق 2- مزایا 3- پاداش 4- آموزش 5- غیر نقدی 6- سهام و .... از همه این ها که بگذریم معتقدم، لازم است یک مرود دیگر را نیز در این میان لحاظ کرد و آن پارامتری به نام "سختی همکار" است. فرقی هم ندارد که مدیر، زیردست یا همکاران شما باشند. در هر صورت باید در انتخاب شغل، مبلغی را به عنوان بخشی از حقوق به صورت ذیل در نظر گرفت.

1-  مدیر: برای مدیر باید ایجاد استرس، سخت گیری و ... را باید در نظر گرفت. در این حالت به دلیل آن که معمولا نمی توان مدیر را تغییر داد، بهتر است نسبت به تغییر شغل اقدام کرد.

2-  زیردست: این مورد هم عذاب آور است. اگر احساس می کنید می توانید هزینه سختی مدیر را ناچیز در نظر گرفت ولی در عوض باید هزینه های این مورد را زیاد فرض کرد. به خصوص آن که زیردست شما کارش را به خوبی انجام نمی دهد. شما به او مواردی را ارجاع می دهید تا انجام دهد اما او آن قدر گیج است که در هنگام ارائه مطلب در جلسه، چیز دیگری تحویل می دهد و شما را به کلی ضایع می کند. بگذریم! ... در این حالت باید هر آنچه تکنیک مدیریتی می دانید به کار بگیرید و کمکش کنید. اگر اصلاح نشد، یا از او بخواهید استعفا دهد یا آن که شما این کار را بکنید!

۳- همکاران: این مورد معمولا کم هزینه تر از سایر موارد است. می توانید با همکارانتان ارتباط نداشته باشید یا با بقیه ارتباط داشته باشید.

اميدوارم همه دوستان حداقل هزينه را در اين زمينه پرداخت کنند!