ظاهرا چند روزی است که ارتباط وبلاگی قطع شده است. برخی از ISPها سايت‌های وبلاگی Persianblog, Blogspot را فيلتر کرده‌اند. اورکات و گوگل هم فيلتر شده است. گويی در ايران قرار است ارتباطات قطع شود. با پشتيبانی ISP تماس می‌گيرم. به آن‌ها گفته شده که فيلترينگ را اعمال کنند. دوست دارم هر آن‌چه بد و بيراه بلدم نثارش کنم که متوجه می‌شوم او نيز مانند هر کس ديگر ذره‌ای شعور و فهم دارد و مرا درک می‌کند اما عاجز از انجام هر کاری است. مشکلم اين‌است که کارت اينترنتی که خريده‌ام زمان زيادی دارد و من هنوز در ابتدای استفاده از آن‌ هستم. پس بايد به ياد داشته باشم که از اين پس کارت اينترنت با زمان کم تهيه کنم. اين طور ريسک را کاهش می‌دهم.

اما در باب فيلترينگ، چند ماه قبل به را به خاطر آوردم که با يکی از دوستان در مورد ممنوعيت قليان بحث می‌کردم. او معتقد بود اين کار خوبی است چون برای سلامتی مضر است. هر چند در مضر بودن آن شک نداشتم ولی معتقد بودم بهتر است انتخاب را به خود افراد واگذار کرد تا تصميم بگيرند وگرنه هر کسی می‌تواند به تشخيص خود امور مضر برای ساير افراد جامعه را محدود کند و امروز شاهد همين تشخيص در بستن سايت هستيم.