وبلاگ يکی از دوستان را می‌خواندم مطلب جالبی را با عنوان ُTeen Sexual Behavior in the U.S نوشته بود. در لينک‌هايش يک مورد توجهم راجلب کرد: Shahram K . ياد همان خواننده معروف آن سوی ايران افتادم و اين‌که داوود در امريکا با اين فرد چه کار دارد؟ لينک را زدم. فهميدم خودم همان خواننده هستم. البته نه به صفت که به نام! به هر حال از داوود ممنونم.