موسسه گالوپ پرسش‌نامه‌ای 12 سوالی در حوزه منابع انسانی ارائه داده كه سوالات جالبی در آن وجود دارد. پرسش‌نامه را به چند نفر از همكارانم كه كارشناس هستند دادم تا هر طور كه می خواهند به سوالات جواب دهند.

پرسش‌نامه به شرح ذیل است و به دنبال آن نتایجی است كه از جواب ها استخراج شد.

1- آيا مي‌دانم كه به هنگام كار كردن از من چه مي‌خواهند؟

2- آيا منابع و ابزار درست انجام دادن كار را در اختيار دارم؟

3- آيا به هنگام كار، فرصت و اختيار دارم تا آن‌را به بهترين وجهي كه خود مي‌دانم انجام دهم؟

4- آيا در خلال 7 روز گذشته، از كارهاي خوب من تقديري شده است؟

5- آيا سرپرست يا كس ديگري در محيط كار، به شخصيت انساني من توجه دارد؟

6- آيا در محيط كار كسي هست كه مشوق پرورش و پيشرفت من باشد؟

7- آيا در محيط كار كسي به ديدگاه‌هاي من اهميت مي‌دهد؟

8- آيا رسالت و اهداف شركت، احساس مهم بودن شغلم را در من زنده مي‌كند؟

9- آيا همكارانم به انجام كار با كيفيت متعهد هستند؟

10- آيا در محيط كار، كسي را به عنوان بهترين دوست خود دارم؟

11- آيا در 6 ماه گذشته، كسي درباره پيشرفت من سخني گفته است؟

12- آيا در سال گذشته، فرصت‌‌هايي براي يادگيري و رشد در محيط كار برايم فراهم شده است؟ 

نتایج:

- در سیستم كاری ما، كارها به خوبی تعریف نمی‌شود. از سوی دیگر كاركنان دوست دارند هدف از انجام كار را بدانند و برایشان توضیح داده شود تا نقش خود را بیشتر در سازمان بیابند. همچنین علاقه‌مندند بدانند سایر همکاران چه کاری انجام می‌دهند.

- كاركنان تصور می‌كنند در سازمان به ایده‌ها و نظرات آن‌ها توجه می‌شود و فرصت مناسبی برای یادگیری و پیشرفت برای آن‌ها فراهم شده و فرصت انجام كار را به شكل دلخواه خود دارند.

- كاركنان انتظار دارند از آن‌ها به شكل مناسبی قدردانی شود و تشكر از آن‌ها به صورت كلامی صرف نباشد. باید رشد و پیشرفت آن‌ها توسط سازمان بیان شود.

شما هم يک‌بار به سوالات جواب دهيد. نتايج خوبی می‌گيريد.