چهار سال پیش پستی نوشته بودم با نام کلاهبرداری شش سیگما، و این که با نام این تکنیک چه اتلاف هزینه هایی می شود و چه پروژه های الکی تعریف می شود. چند سالی هم بود که از این فضا کاملا فاصله گرفته بودم و اطلاع نداشتم که در این حوزه چه خبر است. چندی قبل در خیابان این آگهی را برای دوره آموزشی شش سیگما دیدم. هم از روش بازاریابی برای برگزاری دوره آموزشی تعجب کردم و هم این که نتوانستم بفهمم آیا کار و بار این دوره ها خوب است یا بد که به این صورت تبلیغات می کنند.