چند سالی است که رفتار سازمانی در ایران معرفی شده است و استادان متعددی هم در این عرصه مشغول تدریس و آموزش و تحقیق هستند، یکی از استادان برجسته ای در این حوزه در ایران می شناسم، دکتر سید بابک علوی است که به تازگی وبلاگ خود را راه اندازی کرده اند (لینک) و امیدوارم مانند کلاس های درس، مطالب خوب و پرمحتوایی برای مشتاقان رفتار سازمانی ارائه کنند.

پیش تر در مورد تجربه آموزشی خود در کلاس های ایشان نوشته بودم + و جا دارد بعد از گذشت چند سال مجددا مراتب سپاس و قدردانی خود را مجددا ابزار کنم.