در اکثر مطالعات مربوط به اثربخشی تغییر، بین عملکرد واقعی و عملکرد مورد انتظار شکاف وجود دارد. پاسخ به سوالات زیر نشان می دهد تا چه حد برنامه های تغییر اغلب از ایجاد تغییر عاجز هستند.

  1. چند درصد از افراد به وزن مورد انتظار خود در برنامه های کاهش وزن دست پیدا می کنند؟
  2. چند درصد از افراد وزن مطلوب خود را حفظ می کنند؟
  3. چند درصد از افراد سیگار کشیدن را برای همیشه کنار می گذارند؟
  4. چند درصد از افرد پس از یک بحران جسمانی هرگز دوباره شروع به سیگار کشیدن نمی کنند؟

پاسخ به این سوالات اغلب کمتر از انتظارات افراد است. پنج درصد از افراد ملتزم به کاهش وزن، به وزن دلخواه خود دست پیدا می کنند؛ نیم درصد از افراد وزن مطلوب خود را حفظ می کنند؛ 17 درصد از افراد سیگار کشیدن را ترک می کنند و هرگز دنبال آن نمی روند و 43 درصد از افراد پس از یک بحران جسمی سیگار را کنار می گذارند.1

تغییر عادات سخت است. در یک سازمان عوامل اجرای تغییر افراد هستند، وقتی که افراد در قبال تغییر عادت های فردی خود این چنین ناموفق هستند، می توان حدس زد که معمولا تغییرات در سازمان ها چقدر می تواند سخت و ناممکن باشد و برای ایجاد تغییر باید برنامه های اساسی و مدون و طولانی مدت در نظر گرفت تا بتوان موفق شد.

 

 

1- کتاب رهبری منابع انسانی، صفحه 180