تهیه اطلاعات در شرکت عزیز ما

چند روزی است که به دنبال تهیه یک گزارش برای بودجه هستم. در گذشته هم از این دست گزارشات بسیار تهیه کرده ام. اما این بار یک تفاوت اساسی بوجود آمده است. شرکت عزیز ما در طی این مدت رشد سریعی در حوزه های کاری داشته است. رشد سازمان موجب شده تا حوزه های تولید و پردازش اطلاعات نیز افزایش یابد، بنابراین جمع بندی اطلاعات و تحت کنترل داشتن داده ها در حال تبدیل شدن به معضلی اساسی است. اگر از همین حالا فکری برای این کار نکیم به زودی از نظر در دسترس بودن اطلاعات تبدیل به یکی از همین شرکت های فرسوده خواهیم شد که تهیه اطلاعات در آن ها کاری فرسایشی است. تهیه اطلاعات و پردازش آن ها برالی تصمیم گیری ها هزینه های  پنهان زیادی را به سازمان تحمیل می کند که معمولا در هزینه ها دیده نمی شود. منظور پرداختن به IT و مسایل مد روز در زمینه اطلاعات و تکنولوژی اطلاعات نیست. ما هنوز دانش اطلاعات کافی در شرکت های ایرانی را نداریم. در دانشگاه نیز در درس MIS که باید این علوم را در آن آموزش دهند تفاوت بین Tape و هارد دیسک و ... را به ما آموزش می دهند! و این گونه است که سیستم اطلاعات و گردش آن برای ما تبدیل به یک عارضه فراگیر می شود.