یک روز تعطیل در شرکت عزیز ما

شرکت عزیز ما یک روز قبل از عید فطر، آن را روز کاری اعلام کرد. علت هم روشن بود: به دلیل حجم زیاد کار و عقب بودن از برنامه های تولید. بنابراین لازم شد تا کارکنان در سر کار حاضر شوند. قرار شد تا نماز عید هم اقامه شود راس ساعت هشت صبح. یک محاسبه سر انگشتی هزینه- فایده یک روز را مشخص می کند. یک ساعت برای اقامه نماز عید. یک ساعت برای نهار و نماز ظهر. یک ساعت برای تبریک عید و دیده بوسی. از 8 ساعت حضور 5 ساعت (62.5%) بازده اسمی برای یک روز تعطیل، که تقریبا هزینه های حضور حدود دو برابر تخمین زده می شود علاوه بر هزینه های حقوق و اضافه کار روز تعطیل باید هزینه های پشتیبانی (Accommodation) و هزینه های روانی حضور کارکنان در روز تعطیل را هم باید به آن اضافه کرد.