ميلاد علت خلقت تهنيت.

سالروز ميلاد فرخنده بانوی دو عالم مبارک باد. در مورد اين روز خيلی چيزها می‌دانيم و سايرين هم خواهند گفت.

بنابراين بهتر است فکر کنيم چگونه می‌توانيم روز بهتری داشته باشيم و شاد باشيم.