در این نوشتار خوب نکات مبسوطی در مورد موانع رشد سازمان ها ذکر شده اند که از منظرهای مختلف موضوع دیده شده است. یکی از وجه هایی که رشد سازمان ها ایجاب می کند، ایجاد بستری برای کارراهه شغلی در سازمان هاست. در یک سازمان کارکنان، در پست های خود مشغول به کار هستند و با گذشت زمان در کار خود حرفه ای تر و خبره تر می شوند، منتها این حرفه ای تر شدن برای آن ها سقفی دارد و به هزار و یک دلیل روزی به نقطه ای می رسند که جایگاه موجود برایشان کوچک است و می توانند با تجربه و دانش و مهارت کسب شده سهم موثرتری داشته باشند.

حال رشد سازمانی به معنی ایجاد کسب و کارهای جدید، توسعه بازار، ارائه محصولات جدید، افزایش سهم بازار و به تبع آن تعداد کارکنان، بستری برای جذب این کارکنان و استفاده از دانش سازمانی آنان برای بهره گیری در داخل همان مجموعه است. رشد سازمانی می تواند منجر به ایجاد سمت های مدیریتی جدید یا کسب و کارهای جدید در یک مجموعه شود و مجموعه مدیریتی سازمان می تواند از این کارکنان توانمند در سمت های جدید استفاده کند. در همین راستا مفاهیم جدید منابع انسانی مانند جانشین پروری، توسعه رهبری و مدیریت، Talent pool و ... هم با پیش فرض توسعه سازمانی شکل گرفته اند و ابزارهایی برای کمک به این توسعه هستند.