در ادامه نکات قابل توجه در جریان مصاحبه، در ذیل یک نمونه چارچوب و راهنمای مصاحبه که در برخی از شرکت ها استفاده می شود، به دلیل آشنایی با ساختار یک مصاحبه و دریافتن نکاتی که از نظر مصاحبه کننده قابل توجه است، ارائه می گردد.

راهنمای مصاحبه

مصاحبه

در هنگام گوش دادن

توضیح

سوالات

 • پذیرنده و علاقه‌مند باشید
 •  صحبت‌ها حالت مکالمه داشته باشد (دو طرفه باشد)
 • سوالات به گونه‌ای باشد که پاسخ‌های باز و تشریحی داشته‌ باشد
 •  با چه‌ها سوال نمایید (چه چیزی، چـطور، چرا؟ و ...)

1- مقدمه

موارد زیر را لحاظ نمایید

توضیح

به دنبال موارد زیر باشید

 • سلام و احوال‌پرسی
 • متقاضی احساس راحتی نماید
 • آغاز کننده صحبت و سوال شما باشید
 • سوالات جهت‌دار باشد

 

 • ظاهر آراسته و مناسب
 • چگونگی توضیح و اثبات خود
 • چگونگی پاسخ‌دهی و واکنش فرد به سوالات

2- تجربیات کاری

موارد زیر لحاظ شود

موارد زیر سوال شود

به دنبال موارد زیر باشید

 • مشاغل قبلی
 • کارهای نیمه وقت و تمام وقت
 • وضعیت خدمت
 • مشاغل تمام وقت قبلی
 
 • چه چیزهایی/ کارهایی به بهترین نحو انجام شده‌اند؟ کدام‌‌ها خوب انجام نشده‌اند؟
 • چیزهایی که دوست دارید یا علاقه‌مند نیستید؟
 • فضیلت‌ها/ برجستگی‌های مهم چه هستند؟ چگونه بدست‌ آمده‌اند؟
 • مشکلات و مسائلی که با آن روبرو بوده‌اید؟ چگونه آن‌ها را حل کرده‌اید؟
 • روش‌های موثر/ غیر موثر بر روی سایر انسان‌ها چه بوده است؟
 • سطح درآمد
 • دلایل تغییر شغل
 • چه چیزی از تجربیات کاری آموخته‌اید؟
 • از یک فرصت شغلی دنبال چه چیزهایی هستید؟
 
 • ارتباط سوابق کاری با کار فعلی
 • کفایت سوابق کاری
 • مهارت و وضعیت رقابتی فرد
 • کارایی فرد
 • میزان انگیزش فرد
 • روابط عمومی و روابط با دیگران
 • رهبری
 • رشد و توسعه فردی

3- تحصیلات

موارد زیر لحاظ شود

موارد زیر سوال شود

به دنبال موارد زیر باشید

 • دبیرستان
 • دانشگاه
 • آموزش‌های ویژه
 • دوره‌های گذرانده شده
 
 • بهترین موضوعات
 • موضوعاتی که بیشتر/ کمتر علاقه‌مند بوده‌اید؟
 • واکنش‌ها و روابط با معلمان و اساتید
 • رتبه در هر مقطع
 • دلایل انتخاب محل تحصیل
 • زمینه اصلی کار
 • موفقیت‌های ویژه
 • نقش در فعالیت‌های فوق برنامه
 • رابطه تحصیلات با شغل فعلی
 
 • رابطه تحصیلات با کار
 • کفایت تحصیلات
 • مهارت
 • دانش علمی و عمق آن‌ها
 • انگیزش‌ها و علایق
 • رهبری
 • کار تیمی

 مطالب قبلی:

نکاتی در مورد مصاحبه استخدام- 3

 نکاتی در مورد مصاحبه استخدام- 2

نکاتی در مورد مصاحبه استخدام- 1