• یک مصاحبه غالبا سه بخش دارد: بخش اول معرفی توسط داوطلب، بخش دوم گفتگو در مورد مباحث تخصصی و بخش سوم در مورد سایر موارد.
 • معمول جلسه مصاحبه این است که در ابتدا، (بخش اول مصاحبه) از مصاحبه شونده خواسته می‌شود تا خود را معرفی کند. برای معرفی ابتدایی پیشنهاد می‌شود، نام و نام خانوادگی، سپس سال تولد، رشته تحصیلی، سال ورود، سال فارغ التحصیلی، نام محل‌های کار و سمت‌ها، و در انتها، تخصص کاری خود را ارائه کنید. برای معرفی بیشتر در ادامه مصاحبه فرصت خواهد بود.
 • ارائه تصویر واقعی و صادقانه از خود مناسب ترین استراتژی در مصاحبه است. تصویر اغراق آمیز باعث خواهد شد که مصاحبه کننده تصور کند شما فراتر از نیاز شغل هستید و از سوی دیگر در صورت استخدام باید انتظارات ایجاد شده در مصاحبه را برآورده کرد که اگر غیر واقعی باشد، باعث مشکلات دراز مدت خواهد شد.
 • جلسه مصاحبه یک جلسه رسمی است و در آن بهتر است از افعال و قیدهای رسمی استفاده شود. در پاسخ دادن به سوالات صوت های ام.... یا هوم... یا اصواتی از این قبیل بیشتر تاثیر منفی دارد تا مثبت!
 • پس از معرفی، معمولا سوالات حول و حوش تجربه و تخصص است (بخش دوم مصاحبه). این زمان، فرصت خوبی برای تاکید بر شایستگی‌ها و ارائه آن‌هاست. مصاحبه شونده، با تاکید بر شایستگی‌های خود باید بتواند، جریان مصاحبه را به سمت این موضوع هدایت کند و بتواند تصویر مثبت از خود ارائه کند.
 • مصاحبه ممکن است به جای یک نفر، توسط چند نفر یا تیم مصاحبه کننده انجام شود.
 • مصاحبه کننده به دنبال این است که بداند، با استخدام شما، چه ارزش افزوده ای برای سازمان و کارهای خودش خواهد داشت و چگونه کارهایش بهتر پیش می رود، بنابراین تصویر ارائه شده در جریان مصاحبه باید در همین چارچوب باشد و گفتگو در مورد سایر مسائل، می تواند جریان مصاحبه را به سمت دیگری پیش ببرد که انتفاعی برای دو طرف نداشته باشد.
 • در جریان مصاحبه بر روی تخصص خود، قابلیت کار تیمی و موفقیت های گذشته خود تاکید کنید و مصاحبه کننده را با این فاکتورها تحت تاثیر قرار دهید. یک سازمان به صورت نرمال!، محل انجام کارها به صورت تیمی با افراد متخصص و به دنبال موفقیت است. اظهار کردن این موارد برای موفقیت در مصاحبه ضروری است.
 • زمان مصاحبه ها، یک فرصت محدود است. مصاحبه شونده باید بتواند در این فرصت، تصویر مناسبی از فرصت استخدامش برای سازمان ایجاد کند و این که چگونه با تخصص و توانایی های خود، به سازمان و شرکت یا مدیر مربوطه کمک کند.
 • در طول مصاحبه همواره رویکرد و نگاه مثبت داشته باشید. گاهی ممکن است تعمدا داوطلب تحت فشار گذاشته شود تا تحمل استرس و فشار وی ارزیابی شود. هیچ رویکرد مثبت را نباید فراموش کرد.
 • زمان مناسب برای پاسخ دادن به هر سوال، حداکثر 2 دقیقه است. اگر مصاحبه کننده درخواست توضیح بیشتر داشت، می توان وارد جزئیات شد.
 • هدف از مصاحبه، ارزیابی گزینه های مورد نظر برای استخدام و انتخاب فرد مناسب تر است، بنابراین قبل از حضور در جلسه مصاحبه، باید دانست که دقیقا برای چه شغلی و چه شرح وظایف و ماموریتی از فرد دعوت شده است. معیارهای ارزیابی داوطلبان، بر اساس همین شرح شغل ها و ماموریت ها خواهد بود.
 • کنترل استرس از نکات اصلی مدیریت بر خود در جلسه مصاحبه است. لرزش دست، پا، صدا و سایر نشانه های استرس می تواند باعث ایجاد بایاس منفی شود. برای کنترل استرس می توان قبل از حضور در جلسه با یک نفر دیگر تمرین مصاحبه کرد و یا از سایر روش های دیگر شخصی برای کنترل استرس بهره جست.
 • مصاحبه کننده ممکن است که در وضعیت های روحی و روانی متفاوت و غیرقابل پیش بینی باشد. مثلا قبل از مصاحبه، در جلسه ای بوده باشد که موجب عصبانیت و ناراحتی او شده باشد و خواسته یا ناخواسته این موضوع را در رفتار خود بروز دهد. یا سوالات غیراخلاقی یا توهین آمیز بپرسد، باید توجه داشت که این ها حوادث محتمل در مصاحبه است.