پيش كنفرانس منابع انساني

هفته آينده پيش كنفرانس منابع انساني در روزهاي چهارشنبه و پنج‌شنبه در شيراز و البته هتل هما برگزار خواهد شد. از شركت عزيز ما هم بنده در اين مراسم با شكوه شركت خواهم كرد. در اين گردهمايي 200 نفر از مديران منابع انساني حضور خواهند داشت و قرار است تا دستاوردهاي سازمان خود را ارائه كنند.

منابع انساني از حوزه‌هايي است كه همه خود را در آن صاحب نظر مي‌دانند و كلي ايده و نظر و نقد و تجربه دارند. خصوصا اين‌‌كه مدير باشند آن‌هم از نوع منابع انساني. مديراني كه از منابع انساني هيچ نمي‌دانند جز كارگزيني و پرونده‌هاي اداري. البته معتقدم منابع انساني از مواردي است كه مانند ساير حوزه‌هاي مديريتي، در ايران حرفي براي گفتن نداريم وگرنه جدا از مسائل فرهنگي، اين همه نارضايتي شغلي در سازمان‌هاي ما وجود نداشت.

از حالا مطمئنم حضور طيف‌هاي مختلف مديران منابع انساني با تفكرات جالب دو روز شاد را برايم فراهم خواهد كرد. حضور افراد اتو كشيده با اداي كلمات سنگين و رنگين، تن صداي پايين و متين و كلاس گذاشتن‌هاي افراطي از ويژگي‌هاي اين گردهمايي‌هاست. همه شما را مهندس خطاب خواهند كرد حتي اگر مهندس نباشيد.

اما هدفم از حضور در گردهمايي بعد از گرفتن تجربيات سايرين، يكي پيدا كردن سوژه‌هاي وبلاگي در منابع انساني و ديگر آن‌كه اگر شد گرفتن پيشنهاد‌هاي كاري چرب (به قول بامشاد) از .... (بالاخره ما هم خرج داريم!). در هفته آينده سعي مي‌كنم در صورت دسترسي به كامپيوتر، وبلاگ را به‌روز كنم، اگر نشد ببخشيد.