پس از 4 سال و اندی در این جا نوشتن، مدتی است تصمیم گرفته ام تنها در زمینه های تخصصی بنویسم و باقی مطالب که دوست دارم راحت بنویسم و به کسی هم برنخورد، را در جایی دیگر بیاورم.

چند لینک جالب و مفید که به نظرم برای کسانی که در حوزه های مشابه من کار می کنند:

سایت moster معتبرترین سایت کاریابی دنیاست. (البته من شنیده ام) در این سایت اطلاعات زیادی در خصوص موقعیت های کاری در کشورهای مختلف دنیا ارائه شده است. یکی از قسمت های جالب سایت ارائه مسیر شغلی به افراد متخصص است. این مسیر شغلی بر اساس داده های موجود در سایت برازش شده است. بخش Career Map در اینجا قرار دارد.

سایت کتابخانه مدیریت، محلی برای پرسش و پاسخ در بخش های مختلف مدیریتی است. مشاوران سایت، منابع زیادی را در خصوص هر بخش تخصصی ارائه کرده اند.

سایت ddi اطلاعات زیادی در مورد طرح های جانشین پروری و روش های شناسایی استعداد در سازمان ها عرضه کرده است. اطلاعات تخصصی سایت در این حوزه کاملا غنی و مفید است.