من همیشه از شاکیان استخدام نابرابر و سفارش شده هستم و اگر بدانم کسی فلانی را سفارش کرده است، سعی می کنم یک حال اساسی به وی بدهم.
 این چند روزه 2 تجربه جالب داشتیم. مورد اول این بود که آشنای ایشان به ما زنگ زد و گفت که فلانی هست و می خواهد در شرکت شما استخدام شود. به او گفتم آیا در سایت اطلاعات را پر کرده است یا نه؟ که گفت آقای مهندس نمی خواهد خود را درگیر این کارهای اداری کند و اگر یک بار حضوری مراجعه کند حتما استخدام می شود. دوباره اصرار کردم که خوب است فقط لازم است ما ایشان را بشناسیم و مشخصات اولیه اش را بدانیم که معرف محترم باز هم اصرار کرد که برای ایشان این چیزها خوب نیست. سرانجام مجبور شدم برایش داستان فردی که هر روز به زیارت یکی از امامان می رفت و دعا می کرد که برنده بلیط بخت آزمایی شود را تعریف کنم و این که بالاخره یک بار آن معصوم را در خواب می بیند و از وی می خواهد حداقل یک بار بلیط بخت آزمایی بخرد تا ایشان هم بتواند کار کند. سرانجام معرف از خیر استخدام آن مهندس در شرکت ما گذشت.
مورد دوم هم در همان روز و حدود یک ساعت بعد اتفاق افتاد. از همکاران مالی شرکت تماس گرفتند و گفتند که برای یک سری کارهای عمرانی و پرداخت عوارض به شهرداری رفته اند و در شهرداری گفته اند که اگر می خواهید این کارهایتان انجام شود، آقازاده ای وجود دارد که لازم است در شرکت شما استخدام شود. اگر استخدام حل شود، کارهای شما هم به خوبی پیش خواهد رفت. حالا لازم است که برای پیش بردن کارهای شرکت آقازاده را حداقل یک بار برای مصاحبه دعوت کنیم.
از این موردهای این طوری کم نداشته ایم. مثلا یکی از همکاران وجود دارد که صاحب خانه اش به وی قول داده در صورت استخدام پسرش در شرکت، اجاره سال بعد را اضافه نخواهد کرد و خوب ما هم هر از چندی شاهد تماس این همکار برای استخدام آن آقازاده موجر محترم هستیم. معضل استخدام و کار و ناشایست سالاری در همه جا وجود دارد و این ها نمونه های کوچکی از موضوع بودند.