اول: مشكلات راه‌هاي كشور هم حل شد. ديگر نه تصادف جاده‌اي خواهيم داشت، نه هوايي و نه ريلي. با استيضاح وزير راه و ترابري، اين مشكل هم بر طرف شد. همان‌طور كه با استيضاح يا استعفاي وزيران كشور و فرهنگ و ارشاد مشكل عدم حمله به تجمعات و فرهنگ نيز مرتفع گشت. اين‌بار هم مشكل راه‌ها فيصله يافت تا نوبت به حل مشكلات آموزش و پرورش (البته وزير آموزش و پرورش) در ماه‌هاي آينده برسد!!

دوم: نمايشگاه جيتكس از امروز در آن طرف آب برگزار مي‌شود. از شركت عزيز ما هم، همكاران عزيزي راهي اين نمايشگاه شدند. روز قبل همكار عزيزم گفت فردا كه ما نباشيم لابد مطلبي درباره ما خواهي نوشت. هر چند قصد نوشتن در مورد آنان به دليل اين‌كه گافي (سوتي) نداده بودند اما امروز خبردار شديم رزرو هتل‌شان مشكل داشته و آن‌ها را به هتل راه نداده‌اند. در شركت شايع شده كه تا آخر نمايشگاه، بايد شب‌ها را در پارك‌هاي دبي و يا پشت ترمينال جنوب دبي بگذرانند.