از نظر شریفی ها، شریفی بودن خیلی حال میده خصوصا وقتی که شریفی ها نامه می نویسند.

نامه سرگشاده 1600 دانشجوی دانشگاه شریف به احمدی نژاد

نامه ای به خاتمی- دانشجویان دوران اصلاحات

نامه دانشجویان فعلی، پوپولیتسی است و اقتضای دوران دانشجویی و نامه دومی هم سبکی متفاوت از فارغ التحصیلان است.