زیاد دیده ام کسانی که دوست دارند خود را اهل دل و صفا جلوه دهند، زیباترین و دوست داشتنی‌ترین فصلشان را پاییز می گویند و به آن می گویند فصل عاشقانه‌ها!
برای این که ما هم از این قافله عقب نمانیم برای سیاحت پاییز سری به پارک جمشیدیه زدیم تا پاییز ما را دریابد، اما خیلی هم شرایط پاییزی نبود. فقط سرد بود و چند برگی هم به نشانه تقلای پاییز در پای درختان زرد شده بودند.