در جلسه‌ای با حضور مدیران گروه‌ شرکت‌های همکار بودیم و قرار بود که به روش طوفان ذهنی، لیست قابلیت‌های مورد نیاز مدیران گروه استخراج شود. مجری طرح هم یک استاد نامدار در زمینه منابع انسانی است (دکتر ب.الف) از همه خواست که ویژگی‌هایی را که یک مدیر موفق به نظرشان باید داشته باشد را بدون خودسانسوری بگویند. حدود 140 قابلیت در جلسه طرح شد که چندتایی از آن‌ها به قرار زیر است:

دریا دل باشد.

مهندس نباشد.

مهرورز و عدالت گستر

شیک و آراسته

خود محور

سر سفره پدر نون خورده باشد: گدا و گشنه نباشد.

پدر کارکنان باشد

تاریخ و فرهنگ مملکت را بداند

به شعر و هنر علاقه‌مند باشد

مستند ساز باشد

تمام وقت در اختیار شرکت باشد

عاشق کیفیت باشد

کاریزما

گوشه گیر نباشد

مومن

چابک

ژن مدیریتی داشته باشد

نیاز مالی به کار نداشته باشد

 .

.

. 

بدون شرح!