در راستاي اين‌كه به تازگي تعدادي از مديران شركت عزيز ما، به ساير شركت‌ها نقل مكان كرده‌اند و تعدادي پست مديريتي از جمله قائم مقام مديرعامل خالي شده است، آگهي زير اعلام مي‌شود:

تعدادي جوان متاهل و فعال، فارغ التحصيل از دانشگاه‌هاي معتبر، با موبايل و ماشين مدل 82، در كليه‌ زمينه‌هاي مديريتي و غيرمديريتي، با حداقل حقوق مصوب وزارت كار، مطيع مديرعامل (از نوع پاچه خوار و ...) آماده به كار مي‌باشند. از مديرعامل عزيز خواهشمنديم از اين جوانان با استعداد، به نحو مقتضي استفاده نمايد. البته اگر از خود ما هم استفاده كنند حرفي نداريم.