می‌گویند تشویق بزرگترین راز مدیریت است و هر مدیری که بتواند تشویق کند می‌تواند کارکنانش را بهتر هدایت کند و الخ. کتاب‌های مدیریتی بلانچارد نیز در همین راستا هستند و غالب آن‌ها در قالب یک داستان تشویق کردن روایت شده است.

چند روز پیش یاد مراسم ویژه‌ای که در دوران دبستان داشتیم افتادم. سال 62 تا 66 در دبستان بودم و یک ناظم دیوانه داشتیم که مراسم ویژه‌ای به نام هو کردن را باب کرده بود به این ترتیب که در پایان هر ثلث و میان ثلث دانش آموزان تنبل را در بین زنگ تفریح صدا می‌کردند و ناظم از هزار نفر دانش آموز ایستاده در صف می‌خواست که آن‌ها را هو کنند و خودش هم نقش رهبر ارکستر را ایفا می‌کرد. آلان که فکر می‌کنم هیچ راهی بهتر از این مراسم برای خورد کردن شخصیت و از بین بردن انگیزه دانش آموزان پیدا نمی‌کنم.