طرح مجلس در مورد قراردادهاي تاو و ترك سل از مناقشات سياسي در هفته اخير بود. يك طرح بي‌حساب و كتاب و باعث شد درجه ريسك سرمايه‌گذاري در ايران 2 درجه افزايش يابد و ساير مذاكرات را نيز با چالش مواجه كند.

همين ترك‌ها، از سال 1375 كه اربكان قرارداد خريد گاز از ايران را بست، با تغيير در مجلس و دولت‌شان طرح و لايحه دادند كه بتوانند از ايران امتياز بيشتري بگيرند و قدرت چانه‌زني را افزايش دهند. با روس‌ها قرارداد مشابهي امضا كردند و الخ. حال آن‌كه با تغيير مجلس در ايران، مجلسيان طرحي مي‌دهند كه حداقل فضاي چانه‌زني را براي خودمان ايجاد مي‌كند. نمي‌دانم در اين شرايط ديگر نيازي به توطئه عليه كشور ما وجود ندارد. بايد بگويم: «خودمان به اندازه كافي خودمان را مي‌شويم!!!!!!»