اين خبر در مورد اوضاع خراب مسواك زدن ايراني‌ها، دليلي بر نوشتن اين پست شد.

چند ماه پيش در ادامه برنامه‌هاي چكاپ كردن كاركنان از نظر خون و چربي و قند و ...،‌ دو معاينه چشم و دندان‌ هم به مجموعه معاينات پزشكي اضافه شد. معاينه دندان هم اين بود كه دندان‌هاي خراب ديده مي‌شد و به صورت چشمي وضعيت دندان‌ها چك مي‌شد. در همين معاينه مختصر و چشمي، آمار جالبي به دست آمد. 17 درصد منابع انساني اصلا از مسواك استفاده نمي‌كنند. يعني چيزي حدود 90 نفر! انسان‌هايي كه در قرن 21 زندگي كنند و رعايت بهداشت از اصول اوليه زندگي محسوب شود، مسواك نمي‌زنند. اين آمار مربوط به يك جامعه آماري خيلي كوچك در شركتي است كه مثلا نيروي زير فوق ديپلم در آن كار نمي‌كنند. حال اگر بخواهيم اين آمار را تعميم دهيم قطعا تعداد كساني كه مسواك نمي‌زنند خيلي بيشتر از اين 17 درصد نمونه آماري ما خواهد بود.

دست آخر نتيجه اين شد كه در سبدهاي بهداشتي كه به كاركنان داده مي‌شود و تعدادي پودر و مايع ظرفشويي و صابون در آن قرار دارد و معمولا هم فايده‌اي ندارد، نخ دندان، دهان شويه، به همراه تعدادي بروشور تبليغ مسواك زدن و ... قرار داده شود، شايد كه تعدادي مسواك زن شوند.